Ainulaadne programm liidritele, mis on suunatud tõhusale sisemise võimekuse arendamisele. Programm keskendub liidrite sisemise visiooni toetamisele, väljakutsete teadvustamisele ning eesmärkide tõhusamale saavutamisele.

Programm loob liidritele tingimused eneseavastamiseks ja -avamiseks, kohalolemise ja teadlikkuse oskuse arendamiseks ning meisterlikkuse kasvuks. Liidri isiklik areng soodustab otseselt ka tema meeskonna ja organisatsiooni arengut.

Meisterlikkus ilmneb siis, kui kokku saavad liidri teadmised, kogemus, olukorra eripärad ja teise poole vaatenurgad. Liider näeb toimuvat ka osana oma sisemisest protsessist ja oskab teadlikkuse abil jõuda väliste lahendusteni.

Programmi ülesehitus

Teostame programmi kahel viisil:
A- erinevate ettevõtete juhtidest koosneva koolitusgrupina
B- ettevõttesisese juhtide koolitusena

Programm koosneb kolmest kahepäevasest moodulist. Moodulite vahel tehakse kodutööd, toimuvad kohtumised väikestes õppegruppides ning individuaalcoachingud.

Erinevate ettevõtete juhtidest koosnev koolitusgrupp
Grupp koosneb 8- 12 osalejast, kes programmi ja üksteise abil loovad tõhusad tingimused õppimiseks ja arenguks. Lisaks teadmistele annab programm võimaluse vahetuks tagasisideks ning võrgustiku loomiseks.

Ettevõttesisene  juhtide koolitus
Programmi kohandatakse ja täpsustatakse koostöös tellijaga, arvestades konkreetse organisatsiooni vajadusi ja eesmärke. Kõrgemaks eesmärgiks on toetada antud organisatsiooni strateegiat. Programmi maht ning baasülesehitus on sama, mis erinevate ettevõtete juhtidest koosneva grupi puhul.

Programmi teemad:

I Moodul.   Iseenda liider

Suurem pilt:  isiklik elumüüt ja liidriks olemine. Isiklik visioon, energia ja motivatsioon. Eesmärkide, väljakutsete ning annete kaardistamine. Intuitsiooni tähtus liidri elu pika plaani loomisel.
Mindfulness. Teadlikkus ja tähelepanelikus oma sisemiste protsesside suhtes. Kulgemine ja optimaalse kogemuse psühholoogia.
Liidri isiklik areng. Välised probleemid kui liidri sisemiste takistuste peegeldused. Sisemiste probleemide lahendamine kui võimalus mõjutada olukordi meeskonnas ja organisatsioonis. 
Juhtida ja olla juhitav. Kes või mis juhib liidrit? Liidri teadlikkus enesest ja organisatsioonist kui üksteist mõjutavst süsteemist. Intuitsiooni roll juhtimisstrateegia ning arenguplaani väljatöötamisel.
 
II Moodul.  Liider teistele

Liidri roll ja tähendus. Kuidas liider oma rolli tajub. Liidri ootused endale ja meeskonna ootused liidrile: kuivõrd nad kokku lagevad? Võimalused kokkulangevuse suurendamiseks. Tagasiside küsimine meeskonnalt.
Väljateooria. Liidri roll kui välja ilming. Roll on suurem kui isiksus, isiksus on suurem kui roll. Kuidas väli mõjutab liidri valikuid. Välja rollidesse sisenemine ja väljumine ning teadlikus selle ümber. Liidri ebapopulaarsed ja rasked rollid.
Kommunikatsioon. Tagasiside signaalide teadvustamine. Kahekordsed signaalid, nähtamatud rollid,  nende mõju suhtlemisele. Tähelepanelikkus varjatud sõnumite suhtes ning nendega arvestamine kommunikatsioonis.
Keerulised meeskonnaliikmed. Ratsionaalne ja intuitiivne lähenemine, toimetulek häirijatega. Häirijad kui liidri enda, meeskonna ning organisatsiooni arengu soodustajad.

III Moodul.   Liider ja võim

Võimu intelligentsus. Väljaspoolt määratud, sisemiselt omaksvõetud ning väljateenitud võim. Liidri võimu  legitiimsus.
Võim, positsioon ja privileegid. Privileegide liigid ning nende mõju juhtimisele ja suhtlemisele. Privileegide mitteteadlik kuritarvitamine vs teadlik kasutamine. Võimu lõksud ja kuidas sinna mitte sattuda.
Liidri positsiooni ohustajad. Stressi ja kriisi individuaalne mõju liidri võimekusele. Individuaalsed psühholoogilised käivitajad/pidurdajad, nende teadvustamine ja teadlik kasutamine. Liidri vaakum ja üksildus. Üksilduse vältimise võimalused.

Kellele see programm on mõeldud:
See on sulle, kui sa soovid oma isiklikus ja professionaalses arengus astuda järgmisele tasemele, tugevdada teadlikkust ning püsivat töövõimekust.
See on sulle, kui usud, et lisaks teadmistele ja kogemustele on oluline ka mõista oma soovide, käitumise, motivatsiooni, uskumuste tagamaid, suurendada oma teadlikkust nii enda sees, kui ka enda ümber toimuvast.

Küsi endalt:
Kas soovid oma elu ja maailma ise luua, mitte ainult kohaneda olemasolevaga?
Kas võtad oma sisemist kasvu, arengut ja muutust tõsiselt?
Kas liigud edasi sellele vastavalt?
Kas sa tead, mis on sinu psühholoogilised käivitajad?
Kuidas sinu arengusihid toetavad sinu organisatsiooni vajadusi?
Kuivõrd sa oskad jääda liidriks oma parimas ettekujutuses ka stressi, konfliktide ja vastupanu olukorras?
Kas oled valmis olema mentor nii endale, kui ka oma meeskonnaliikmetele?
Kas soovid õppida kasutama kaasaaegseid juhtimise tööriistu?

Programmi lisaväärtused:
• Õppimine parimatest praktikatest. Kogemuste vahetamine teiste liidritega ja võimalus õppida sügavamalt tundma iseennast teiste peegelduste ja tagasiside abil.
• Individuaalne coaching. Enesearengu toetamiseks on igal osalejal võimalik saada lisaks neli individuaalset coaching’u sessiooni. Individuaalne coaching aitab süveneda käsitletavatesse teemadesse, mõista paremini oma suhtlemismustreid ja leida lahendusi konkreetsetele väljakutsetele.
• Kohtumised väikestes õppegruppides. Kaks moodulite vahel toimuvat kohtumist on mõeldud osalejate omavaheliseks kovisiooniks: juhtumite aruteluks, üksteise toetamiseks ja seminaridel õpitu igapäevasesse tööellu rakendamiseks.

Programmi toimumise kuupäevad erinevate ettevõtete juhtidest koosnev grupile:
6. ja 7. oktoober 2016
24. ja 25. november 2016
24. ja 25. jaanuar 2017

Kirjuta meile oma soovist. Korraldame kohtumise ja aitame sul paremini mõista selle programmi sobivust sulle. Programmiga liitudes esimene coaching-kohtumine toimub enne programmi algust st septembri kuu jooksul.

Ettevõttesisene  juhtide koolitus
Kui soovite tellida programmi ettevõttesisese juhtide koolitusena, siis võtke meiega ühendust. Leppime kohtumine kokku, et kaardistada teie organisatsiooni vajadusi. Sellejärel kohandame programmi vastavalt teie eesmärkidele. 

Küsimused ja programmiga liitumine:
kaupo.saue@isci.ee, +372 5096580
viktoria@viktoriasaat.ee  +371 5151878

Programmi maksumus
Osalemine erinevate ettevõtete juhtidest koosnev grupis, 3 moodulit, kokku 6 päeva +4 individuaalset coachingu sessiooni: Hind ühele osalejale: : 1190 EUR + km
Programm sisekoolitusena grupile, 3 moodulit, kokku 6 päeva, 4 individuaalset coachingu sessiooni: hind grupile 11 900 EUR + km. Grupi suurus 8- 12 osalejat.

Koolitajad
Programmi juhendavad pikaajalise arendamise kogemusega ISCI coachid Viktoria Saat ja Kaupo SaueViktoria Saat MA DiplPW on rahvusvaheline koolitaja, psühholoog, coach ja superviisor, ligi 20-aastase kogemusega töötamisel gruppide ja indiviididega kliinilises psühholoogias, avalikuses sektoris, hariduse- ning ärivaldkonnas. Viktoria on Eesti Protsessitöö Ühingu asutaja ja eestvedaja, Eesti Psühhoteraapia Assotsiatsiooni asutajaliige, raamatu „Suhte alkeemia“ autor (Eesti Ajalehed, 2010), Äripäeva Koolitus- ja arenduskäsiraamatu üks autor ja kolleegiumi liige

Hariduslik taust:
• Process Work Institute, protsessile orienteeritud psühhoteraapia, konfliktide lahendamine, muudatuste juhtimine, MA, Dipl  PW, Portland, USA, (2006-2011)
• Sankt-Peterburgi Puðkini-nim. riiklik ülikool, psühholoogia (cum laude) (1995-2000) 
• Majanduse ja Juhtimise Instituut, sotsiaaltöö juhtimine, Tallinn (1995-2000)

Pikemad arendamise alased väljaõpped:
• Organisatoorne meisterlikkus: protsessitöö lähenemine juhtide ja meeskondade coachingu ja supervisioonis. Eesti Protsessitöö Ühing, Tallinn (2007-2009)
• Individuaalne ja meeskondlik supervisioon, Tallinna Ülikool (2006-2007)
• Kliendikeskne nõustamine, Sankt-Peterburg, Venemaa (1995-1999)

Rahvusvaheline koostöö: IAPOP juhatuse liige (International Association of Process Oriented Psychology), Zürichi Protsessitöö Instituudi väljaõpe programmide õppejõud ja superviisor. Koolitused ja seminarid Euroopa riikides.

Peamised töövaldkonnad: juhtide ja meeskondade coaching, supervisioon ning arendusprogrammid, koolitused: juhi isiklik areng, teadlik juhtimine ning mõjuvõimu kasutamine, võimu intelligensus, motivatsioon, konfliktide lahendamine, meeskonnatöö, muudatuste juhtimine, tagasiside, koostöö keeruliste meeskonnaliikmetega, stressi individuaalne mõju ning läbipõlemise ennetamine, mitmekesisus, motivatsioon.

Viktoria stiil: Viktoriat iseloomustab terav ja hooliv lähenemisstiil, avatud meel ning, kohalolek. Põhiprintsiibiks on süvademokraatia, mis toetab erinevate arvamuste, soovide, mõttele pinnale aitamist ning nendevahelist dialoogi toetamist.

Kolleegid ja kliendid Viktoriast: suur multikultuurne kogemus, oskus eriti keeruliste konflikte ja pingeid hõlbustada ning panna neid suhteid rikastama. Toob õhus olevad ebapopulaarsed, kuid vajalikud arvamused pinnale, toetades dialoogi ning mitmekesisust. Kõrge eneseteadlikkus ning oskus gruppis ning endas toimuvate protsesside peegelduse kaudu jõuda lahenduseni. Aus, julgustav ja selge lähenemine, loob turavalist keskonda eneseavamiseks. Toetab, elab ning toob esile ilu, loovust, mitmekesisust enda sees ning enda ümber.

Väljavõte Viktoria klientidest:
Politseiamet, Jeld-Wen, Sandoz, Hawaii Express, Narva Elektrijaamad, Põllumajandusministeerium, Töötukassa, Eesti Rahvaliit, Metrosert, MEIS, Põhja-Eesti Pimedate Ühing, Baltika Grupp, AS Microlink Eesti, Tervise Arengu Instituut, Tartu Linnavalitus, Tallinna Linnavalitsus, BCS Koolitus, Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus SA, Norkalk AS, SA Eesti Teadusagentuur, Elion Ettevõtted AS, Rimi Eesti Food, Tartu Haridusamet,  Agile Eesti, Tallinna Kiirabi, Outukumpu, SA Archimedes, Ida-Tallina Keskhaigla, Nefab Packaging OÜ, Terve Eesti SA, Tamro Eesti OÜ (Benu Apteek), SOS Lasteküla, Äripäeva Akadeemia, Tallinna Teletorn SA, VKG-Oil, TTÜ jt.

Kaupo Saue on International Supervision and Coaching Institute (ISCI) asutajaliige ja juhatuse liige. Supervisiooni ja coachingu väljaõppe teise kursuse üks põhiõppejõududest. Äripäeva Akadeemia koostööpartner coachingu temaatikas. Külalisõppejõud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas ja Avatud Ülikoolis alates 2002.a. kuni praeguseni. Õppetöö teemad: arendav juhtimine/coaching, meeskonna juhtimine, emotsionaalne intelligentsus juhtimises, kovisioon ja töösoorituse parendamine.  25 aastat rikkalikku koolituskogemust nii äri- kui avaliku sektori ettevõtetes koostöö ja juhtimise arendamisel. Meeskonna coachingu alase raamatu “Õnnelik meeskond” (Äripäeva Kirjastus, 2008) kaasautor koos Signe Vessoga.

Hariduslik taust:
Tallinna Polütehniline Instituut, elektroautomaatika teaduskond, insener 1981.a.
Tartu Ülikool, psühholoogia osakond, diplom kiitusega 1989.a.

Pikemad arendamise alased väljaõpped:
• GIS-International (Taani) organisatsioonide arendamine, 1992-1997
• Rootsi Moreno Instituut 1992- 2001
• Saksa Institut für Supervision Organisation Kommunikation der Rote Faden 2003- 2006
Omab ANSE standarditele vastavat superviisori ja coachi sertifikaati.
Rahvusvaheline koostöö: osalemine töönõustamise grupis Intervisiongroup “Advantages of Differences"  (Austria, Holland, Kreeka, Bulgaaria, Läti) alates 2007.a. kuni praeguseni. Koolitused ja seminarid Euroopa riikides.

Peamised töövaldkonnad: juhtide ja meeskondade coaching ja supervisioon ning pikemad arendusprogrammid, nagu näiteks coachingu kultuuri juurutamine organisatsioonides. Juhtgruppide koostöö: suhetealane nõustamine ja konfliktide lahendamine. Alates 2001. aastast omab õigust ja kvalifikatsiooni MCT (Management Consulting Training) analüüsi/testi kasutamiseks.

Kaupo stiil: Kaupot iseloomustab tugev orienteeritus nii koostööle kui tulemustele ja integreeritud meetodite kasutamine. Need sisaldavad väärtustavat, lahenduskeskset, süsteemset, teadlikule kohalolemisele (mindfulness) ja tuleviku väe äratamisele suunatud lähenemisi.

Kolleegid Kaupost: Kaupo on väärtustava pilgu kandja, hoolivjulge tõe väljendaja, asjalik, uuele avatud, ”pehmelt tugev”, jõuline ja loov. Ta on suurepärane turvalise kasvukeskkonna kujundaja. Inimestes loovuse vallandaja. Mõistev ja õigel hetkel inimlikult toetav. Suurest seljakotist lahkelt jagaja. Ise eeskujuks. Naturaalne talent. Hoiab kõrgel kohal pereväärtusi. Inimesed on temaga usaldusväärsetes kätes.

Väike väljavõte Kaupo klientidest:
Eesti Telekom AS Mobile Whole Sale, Elion Ettevõtted AS, Finnair Backoffice Services, Altia Eesti AS, PKC Group Eesti AS, Posti Group Corporation Itella Logistics Eesti, Pfizer Luxembourg SARL Eesti,  GlaxoSmithKline Eesti, VAPO, Latvenergo Elektrum Eesti AS, Nordecon Infra SIA, Philips Nordic High Potentials Managers, TREF, Olerex , Infovara, Ignite, Äripäev, Sisekaitseakadeemia, SA Innove, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, EAS

EST | RUS | ENG
Kes ma olen
Coaching/Supervisioon
Psühhoteraapia ja nõustamine
Organisatsioonile
Liidri isikliku arengu programm UUS!
Stepping into Power Consciously
Haridusasutusele
Kontakt
Protsessitöö
Raamat "Suhte alkeemia"