Viktoria Saat MA DiplPW on psühholoog, coach, organisatsioonikonsultant, rahvusvaheline koolitaja.

Olen 20 aasta jooksul töötanud nii indiviidide kui meeskondadega ja toetanud neid vajalike muudatuste teel.

Nõustan kliente individuaalselt, samuti töötan äriettevõtete, tervishoiu- ja haridusasutuste, erinevate mittletulundusühingute, omavalitsusorganisatsioonidega.

Mind inspireerivad inimsuhted. Tunnen huvi, kuidas inimesed, nende head ja keerulised omadused ja teod viivad meid iseenda mõistmiseni, julgustavad kasvama ja muutuma ning arendavad omadusi, mis omakorda aitavad meid toime tulla kiirete muutustega.

Minu esimese uurimistöö teema psühholoogia valdkonnas oli suhe ema ja vastsündinu vahel.  Suhete teemal jätkasin  ka raamatus "Suhte alkeemia", mis ilmus 2010. aastal ja keskendus paarisuhtele. Praegu enim huvi pakkub võimu teema juhtimises ja suhetes.

Peamised töövaldkonnad:
Individuaalklientidel aitan toime tulla suhteprobleemide, kriiside, muudatuste, konfliktide, eesmärgi ja valiku küsimustega era- ja tööelus. Töötan ka kehaliste sümptomite ja haigustega, sõltuvustega, tujude ja emotsionaalsete seisunditega.

Organisatsioonikonsultandina minu peamised töövaldkonnad on: juhtide ja meeskondade coaching, supervisioon ning arendusprogrammid, koolitused teemadel: juhi isiklik areng, teadlik juhtimine ning mõjuvõimu kasutamine, võimu intelligensus, motivatsioon, konfliktide lahendamine, meeskonnatöö, muudatuste juhtimine, tagasiside, koostöö keeruliste meeskonnaliikmetega, stressi individuaalne mõju ning läbipõlemise ennetamine, mitmekesisus, motivatsioon jne.

Olen Eesti Protsessitöö Ühingu asutaja ja eestvedaja, Eesti Psühhoteraapia Assotsiatsiooni asutajaliige, raamatu „Suhte alkeemia“ autor (Eesti Ajalehed, 2010), Äripäeva Koolitus- ja arenduskäsiraamatu üks autor ja kolleegiumi liige.

Kolleegid ja kliendid Viktoriast: suur multikultuurne kogemus, oskus eriti keeruliste konflikte ja pingeid hõlbustada ning panna neid suhteid rikastama. Toob õhus olevad ebapopulaarsed, kuid vajalikud arvamused pinnale, toetades dialoogi ning mitmekesisust. Kõrge eneseteadlikkus ning oskus gruppis ning endas toimuvate protsesside peegelduse kaudu jõuda lahenduseni. Aus, julgustav ja selge lähenemine, loob turavalist keskonda eneseavamiseks. Toetab, elab ning toob esile ilu, loovust, mitmekesisust enda sees ning enda ümber.

Viktoriat iseloomustab terav ja hooliv lähenemisstiil, avatud meel ning kohalolek. Põhiprintsiibiks on süvademokraatia, mis toetab erinevate arvamuste, soovide, mõttele pinnale aitamist ning nendevahelist dialoogi toetamist.

Rahvusvaheline koostöö: IAPOP juhatuse liige (International Association of Process Oriented Psychology), Zürichi Protsessitöö Instituudi väljaõpe programmide õppejõud ja superviisor. Koolitused ja seminarid Euroopa riikides. Nõustan ka Skype vahendusel.

Töökeeled on eesti, vene, inglise

EST | RUS | ENG
Kes ma olen
CV
Kliendid
Coaching/Supervisioon
Psühhoteraapia ja nõustamine
Organisatsioonile
Liidri isikliku arengu programm UUS!
Stepping into Power Consciously
Haridusasutusele
Kontakt
Protsessitöö
Raamat "Suhte alkeemia"