Täiskasvanute nõustamine ja psühhoteraapia

Pöörates raskustele sügavamat tähelepanu ja neid analüüsides, saame uusi teadmisi enda kohta: kes oleme ja kelleks oleme muutumas.

Psühholoogi poole võib pöörduda järgmiste probleemide puhul:
Meeleolu kõikumised, enesehinnang, suhteraskused, sõltuvused, elumuutused, kohanemisraskused, stress, läbipõlemine, enesekontroll, edasilükkamine, destruktiivsed harjumused, muretsemine, ärevus, valikute tegemine, abieluprobleemid, probleemid suhtetes lastega, kehalised sümptomid ja haigused, rasked elusündmused, kaotused.

Unenägude ja kehaliste sümptomide analüüs.
Kehaliste sümptomite kui unenäo protsesside väljendustega töötamisel. Vaadates haiguse subjektiivset kogemust paljastab sümptomi põhjus mitmeid sekundaarseid kuid vajalikke kogemusprotsesse. Kui inimene suudab nende kogemuste sisu mõista ning integreerida avaldab see positiivset mõju ka kehalisele sümptomile.

Paari- ja perenõustamine

Elu jooksul puutuvad partnerid või perekond aeg-ajalt kokku erinevate raskustega. Määravaks saab mitte raskuste ja probleemide olemasolu vaid meie oskus ja soov nendega toime tulla.

Terve perekond tunnistab probleemide olemasolu ning otsib vahendeid nende lahendamiseks.

Psühholoogi poole võib pöörduda järgmiste probleemide puhul:
Laste arengu ning kasvatusega seotud probleemid, abieluprobleemid, abikaasade ja vanematevahelised suhted, lahkuminek, põlvkondade vahelised suhted, ühe pereliikme probleemne käitumine, vägivald, pereliikme haigestumine ja/või surm, erinevad muutused pere elukorralduses.


Laste nõustamine ja psühhoteraapia

Mänguline nõustamine - on lapse ja psühholoogi vaheline koostöö. Selle käigus luuakse  psühholoogi ja lapse vahel usalduslikud, avatud, sõbralikud suhted. Psühholoog julgustab last oma pingeid, pettumusi, agressiivseid tundeid, ebakindlust ning hirme lahti mängima ning väljendama. Ohutus situatsioonis tundeid läbi mängides laps vabaneb nendest. Mänguline nõustamine toetab lapse eneseteadvust, toob välja lapse tugevad ning nõrgad küljed, raskused ja edusammud, aitab kaasa käitumise paranemisele, muudab lapse tundeid, suhtumist endasse ja ümbritsevasse positiivsemaks.

Psühholoogi poole võib pöörduda järgmiste probleemide puhul:
Hirmud, masendus, öine ja päevane pidamatus, unehäired, madal enesehinnang, ebakindlus, ärevus, huvi puudumine, emotsioonide väljendamise raskus, agressiivne ja hüperaktiivne käitumine, kroonilised haigestumised, arengupeetus füsioloogiliste ning füüsiliste põhjusteta, õpiraskused, valetamine, varastamine, kontakti loomise ning hoidmise raskused, suhteprobleemid eakaaslaste, vanemate ja õpetajatega.

Lapsevanemate nõustamine

Iga lapsevanem soovib oma lapsele kõige paremat ning hoolib oma lapsest nii hästi kui oskab. Lapsevanemaks olemine - see on rõõm ja rahulolu, kuid ka vastutus, kahtlused, hirm eksida, mõnikord pettumus, ebakindlus ning abitus. Nende raskustega toimetulek on areng vanemale endale, tema täienemine ja kasvamine isiksusena.

Psühholoogi poole võib pöörduda järgnevate probleemide puhul:
Raskused suhtlemisel lapsega, hirmud, ebakindlus, kasvatusstiil ning vanematevahelised lahkarvamused; lapse sõnakuulmatus, lapsevanema süütunne, vanemate lahkuminek, vanemate ootused lapsele, vanemate oskus oma arvamusele kindlaks jääda, laste vajadused ja nende adekvaatne rahuldamine. Üldised küsimused lapse psüühilise arengu ning lapsevanema rolli kohta.

Noorukite nõustamine

Vanem või nooruk ise võib pöörduda psühholoogi poole järgnevate probleemide puhul:
suhtlemisraskused eakaaslaste, vanemate, õpetajatega, erinevad hirmud, muutused käitumises, kooliprobleemid, õpiraskused, tulevase eriala valik, masendus, laiskus, huvi puudumine, meeleolu kõikumine, agressiivne käitumine, ärevus, ebakindlus ning madal enesehinnang, traumaatiline kogemus, lähedase kaotus, meelemürkide tarvitamine, üleliigne huvi arvuti ja/või mänguautomaatide vastu.

Oma töös klientidega lähtun ma protsessitöö meetodist ning põhimõtetest.

EST | RUS | ENG
Kes ma olen
Coaching/Supervisioon
Psühhoteraapia ja nõustamine
Organisatsioonile
Liidri isikliku arengu programm UUS!
Stepping into Power Consciously
Haridusasutusele
Kontakt
Protsessitöö
Raamat "Suhte alkeemia"