Supervisioon (individuaalne ja meeskondlik)
Erinevate olukordade lahendamine, eneseteadlikuse suurendaminne, stressi ja läbipõlemise ennetamine. Teemadeks: tagasiside, meeskonnasisesed suhted, keerulised tööolukorrad, muudatuste planeerimine ja elluviimine, töökorraldus, infovahetus, töörõõm, juhtimine, kriisiolukorrad, konfliktid jne.

Koolitus
Õpetaja positsioon eeldab, et ta ainult ei suuna ja õpeta, vaid samuti kujundab ning innustab oma käitumise ja teadlikkusega. Ma arenen, õppides aktsepteerima ennast sellisena, nagu ma olen ning sellisena, kelleks tahan saada. Minu vägi on selles, milline ma olen tervikuna!

Koolituste ettevalmistamine toimub koostöös tellijaga. Iga koolitus peab vastama konkreetsetele vajadustele ning olema tõhus ja huvitav. Pean oluliseks, et koolituse lõpus osalejad saaksid vastuse kas enda jaoks olulisele küsimusele, võtaksid kaasa midagi praktilist, mida oma era- ja tööelus kasutada. Koolitused on interaktiivsed, osalejatel on oluline ja vastutusrikkas roll: kuulata, küsida, kahelda, kaasa mõelda ja ennast hästi tunda!

Nõustamine
Mõnikord puutuvad pedagoogid kokku lapse probleemse käitumisega lasteaias või koolis. Tihti on pedagoog  esimene, kes märkab probleemi olemasolu ning toob selle lapsevanemani. Vastutus lapse abistamises jaguneb õpetaja ning lapsevanema vahel. Pedagoog ei saa ja ei pea vastutama vanemate poolt ettevõetud meetmete efektiivsuse eest, kuid ta saab ja peab vastutama oma suhete eest lapsega - selliste suhete loomise eest, mis on efektiivsed ning toetavad last positiivsetes muutumistes.

EST | RUS | ENG
Kes ma olen
Coaching/Supervisioon
Psühhoteraapia ja nõustamine
Organisatsioonile
Liidri isikliku arengu programm UUS!
Stepping into Power Consciously
Haridusasutusele
Kontakt
Protsessitöö
Raamat "Suhte alkeemia"