Coaching ehk töönõustamine paremaks toimetulekuks 

Isiklik  tööalane efektiivsus
Juhtimisoskused
Rahuolu ning motivatsioon
Areng ja elufilosoofia
Suhted kolleegidega, alluvatega, ülemusega
Organisatsioonisisene kliima
Muutuste planeerimine ja elluviimine
Kriitiliste olukordade lahendamine
Eesmägid ja valikud
Stress ja läbipõlemine
Vaimne ja füüsiline tervis
Unistused ja vajadused

Coaching’u sisu võib olla nii konkreetse probleemi lahendamine, kui ka professionaalse efektiivsuse tõstmine. Levinud coaching’u  teemad: professionaalne areng, karjäär, töösuhted, tõhusus, muutuste planeerimine ja elluviimine, valikute tegemine, takistuste ületamine, visiooni leidmine ja elluviimine, motivatsioon.

Coaching’u olemus ilmneb psühholoogia, juhtimise, pedagoogika, filosoofia, loogika ning  elukogemuse kokkupuutel.

Individuaalne coaching puhul kohtumised on tavaliselt ühetunnised ning nende  arv ja regulaarsus lepitakse vastavalt vajadustele kokku.

Meeskondlik coaching on grupitöö, mille käigus töötatakse meeskonna või organisatsiooni jaoks oluliste küsimuste kallal: suhted, juhtimine, koostöö, tagasiside, muudatused, eesmärgid, erinevad vaatenurgad, tööolukorrad jne. Coaching’u kestus võib varieeruda ühekordsest 1-2 päevasest kohtumisest kuni iganädalaste 3-4 tunniste kohtumisteni pikema perioodi jooksul.

EST | RUS | ENG
Kes ma olen
Coaching/Supervisioon
Psühhoteraapia ja nõustamine
Organisatsioonile
Liidri isikliku arengu programm UUS!
Stepping into Power Consciously
Haridusasutusele
Kontakt
Protsessitöö
Raamat "Suhte alkeemia"